INFO

ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice. Z dniem 18 stycznia 2021 roku 

Prosimy dokonywać zakupów wyżywienia przez stronę internetową   https://splisiecice.loca.pl

Podpisaliśmy umowę z inną firmą. Poniże stosowna informacja i adres pomocy do logowania.

 

Bardzo prosimy o zwrot bryloczków obiadowych. Musimy się rozliczyć z firmą.  

 

Szanowni Państwo
Od 18.01.2021r. działa w szkole nowy system kontroli pracy stołówki szkolnej. Osoby, których dzieci korzystają ze stołówki dokonują zamówienia posiłków i płatności za pomocą programu dostępnego pod adresem splisiecice.loca.pl.
Na e-mail Państwa przyszedł link aktywacyjny w celu założenia w stołówce konta dla dzieci. Proszę kliknąć w link, a następnie założyć hasło. Na stronie można deklarować posiłki na każdy dzień, dla każdego dziecka, opłacić koszyk - zadeklarowane posiłki, poprzez firmę Przelewy24.
UWAGA
Na szkolnej stronie internetowej jest dostępna instrukcja postępowania i obsługi konta na stołówce.
Osoby, które posiadają nadpłatę z roku 2020 proszę o kontakt z panią Sawicką przed wpłatą za styczeń.
 
 


Administrator

ZARZĄDZENIE NR   4/2020

 

DYREKTORA Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia w placówce regulaminu zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19

  

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  • 1.

Wprowadzam w Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach  Regulamin bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z Regulaminem w terminie natychmiastowym od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku .

 

Tadeusz Wojciechowski

Dyrektor Szkoły

 

 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie procedur bezpieczeństwa.