loading...

Plan zajęć

Klasa 0

Plan zajęć

Klasa 1

Plan zajęć

Klasa 2

Plan zajęć

Klasa 3

Plan zajęć

Klasa 4

Plan zajęć

Klasa 5

Plan zajęć

Klasa 6

Plan zajęć

Klasa 7

Plan zajęć

Klasa 8

program, organizacja grupy

Grupa przedszkolna 3-4 latki
Grupa przedszkolna 4-5 latków

ostatni szkolny film 

Video

Instrukcja logowania do dzienniczka

Dzienniczek

Teacher icon

Nauczyciele
Klasa 0
Poniedziałek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne  s15
8:00 – 8:50 Zajęcia umuzykalnające z wykorzystaniem m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:30 – 10:30 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze  - wiodąca aktywność: społeczno-moralna. s 23
10:30 – 11:30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. ogród
11:30 - 12:00 język angielski s 23
12:00 - 12:30 Obiad S 23
12:30 - 13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, S 23
13:00 - 14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające). Praca wyrównawcza.

S 15
Wtorek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50

Zajęcia umuzykalniające z rytmiki -wykorzystanie m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:30 – 10:30

Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze w ramach realizacji wybranego Programu. Wiodąca aktywność: językowa.

s 23
10:30 - 11:00 JĘZYK ANGIELSKI s 23
11:00 - 11:45 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe( na świeżym powietrzu lub w sali). ogród
11:45 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30 - 13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie bajek s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające)

s 15
Środa
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50 Zajęcia teatralne.  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. s 15
8:50 – 9:20 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:20 – 10:00 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze kierowane i inspirowane przez nauczyciela uwzględniające różne sfery aktywności dzieci. -wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza s 23
10:00-10:30 religia s 23
10:30-11:30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe(na świeżym powietrzu lub w sali). ogród
11:30-12:00 Język angielski s 23
12:00 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30-13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, bajek s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.Praca wyrównawcza.

s 15
Czwartek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50

Zajęcia ruchowe  z elementami gimnastyki korekcyjnej.

s. gimn.
8:50 – 9:20 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
09:20-10:00 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze. Wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa s 23
10:00-10:30 Religia s 23
10:30-11:45 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy badawcze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe(na świeżym powietrzu lub sali). ogród
11:45 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30-13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych s 23
13:00-14:30 Swobodna działalność  dzieci.Praca indywidualna z dziećmi. s 15
Piątek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50 Zajęcia umuzykalniające z rytmiki -wykorzystanie m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy. Ćwiczenia poranne. s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
09:30-11:00

Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze uwzględniające różne sfery aktywności dzieci. Wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

s 23
11:00-11:30 język angielski s 23
11:30-12:00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe ogród
12:00-12:30 Obiad s 23
12:30-13:00

Zajęcia relaksacyjne - słuchanie muzyki, bajek.

s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające).

s 15
 
21.02.11 Klasa 1 - od 1 września 2021
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Edukacja  s 25
8:55 – 9:40 Edukacja 25
9:50 – 10:35 Edukacja 25
10:45 – 11:30 wych. fizyczne sala gim.
11:45 - 12:30    
Wtorek
8:00 – 8:45 Edukacja 25
8:55 – 9:40 Edukacja 25
9:50 – 10:35 Edukacja 25
10:45 – 11:30 język angielski 25
11:45 - 12:30    
Środa
8:00 – 8:45 wych. fizyczne sala gim
8:55 – 9:40 religia 25
9:50 – 10:35 Edukacja 25
10:45 – 11:30 Edukacja 25
11:45 - 12:30 Edukacja 25
12:45 - 13:30    
Czwartek
8:00 – 8:45 Edukacja 25
8:55 – 9:40 Edukacja 25
9:50 – 10:35 Edukacja 25
10:45 – 11:30 język angielski s 25
11:45 - 12:30    
12:45 - 13:30    
Piątek
8:00 – 8:45 Edukacja 25
8:55 – 9:40 religia 25
9:50 – 10:35 informatyka 26
10:45 – 11:30 Edukacja 25
11:45 - 12:25 wych. fizyczne sala gim
21.02.11 Klasa 2 - od 1 września 2021
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Edukacja  s 31
8:55 – 9:40 wych. fizyczne sala gim
9:50 – 10:35 Edukacja s 31
10:45 – 11:30 Edukacja s 31
11:45 - 12:30    
Wtorek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne sala gim
8:55 – 9:40 Edukacja s 31.
9:50 – 10:35 Edukacja s 31
10:45 – 11:30 Edukacja s 31
11:45 - 12:30 gddd s 31
Środa
8:00 – 8:45 Edukacja s 31
8:55 – 9:40 Edukacja s 31
9:50 – 10:35 Edukacja s 31
10:45 – 11:30 język angielski s 31
11:45 - 12:30    
12:45 - 13:30    
Czwartek
8:00 – 8:45 Edukacja s 31
8:55 – 9:40 Edukacja s 31
9:50 – 10:35 religia s 31
10:45 – 11:30 informatyka s 31
11:45 - 12:30 Edukacja s 31
12:45 - 13:30    
Piątek
8:00 – 8:45 religia s 31
8:55 – 9:40 Edukacja s 31
9:50 – 10:35 wych. fizyczne sala gim
10:45 – 11:30 Edukacja s 31
11:45 - 12:25 język angielski s 31
21.02.11 Klasa 3 - od 1 września 2021
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Edukacja  s 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 Edukacja 29
10:45 – 11:30 gddd 29
11:45 - 12:30    
Wtorek
8:00 – 8:45 Edukacja 29
8:55 – 9:40 język angielski 29
9:50 – 10:35 Edukacja 29
10:45 – 11:30 Edukacja 29
11:45 - 12:30  gddd s 25
Środa
8:00 – 8:45 Edukacja 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29..
9:50 – 10:35 Edukacja 29
10:45 – 11:30 wych. fizyczne sala gimn
11:45 - 12:30 język angielski 29
12:45 - 13:30   s 25
Czwartek
8:00 – 8:45 Edukacja 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 wych. fizyczne sala gimn
10:45 – 11:30 Edukacja 29
11:45 - 12:30 religia 29
12:45 - 13:30   s 25
Piątek
8:00 – 8:45 Edukacja 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 religia 29.
10:45 – 11:30 wych. fizyczne sala gimn
11:45 - 12:25  informatyka 29
21.02.11 Klasa 4 - od 1 września 2021
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Matematyka  s 43
8:55 – 9:40 język polski  s 35
9:50 – 10:35  Przyroda s 41
10:45 – 11:30 język angielski s 37
11:45 - 12:30 zaj. z wychowawcą s 26
12:45 - 13:30 wych. fizyczne s.gimn
Wtorek
8:00 – 8:45 język angielski s 37
8:55 – 9:40 wych. fizyczne s gimn
9:50 – 10:35 historia s 40
10:45 – 11:30 Matematyka s. 43
11:45 - 12:30  gddd  
12:45 - 13:30    
Środa
8:00 – 8:45 język polski s 35
8:55 – 9:40 muzyka s 40
9:50 – 10:35 Matematyka s. 43
10:45 – 11:30 religia s 41
11:45 - 12:30 wych. fizyczne s gimn.
12:45 - 13:30  technika s 40
Czwartek
8:00 – 8:45 język angielski s 37
8:55 – 9:40 Matematyka s 43
9:50 – 10:35 język niemiecki s 41
10:45 – 11:30 religia s 41
11:45 - 12:30 język polski s 35
12:45 - 13:30  wdż s. 41
Piątek
8:00 – 8:45 informatyka s 26
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 Przyroda s 41
11:45 - 12:25  Plastyka s 40
12:45 - 13:30 wych. fizyczne s. gimn.
21.02.11 Klasa 5 - od 1 września 2021
Poniedziałek
8:00 – 8:45 język polski  s 35
8:55 – 9:40 Matematyka  s 43
9:50 – 10:35 wych. fizyczne s gimn
10:45 – 11:30 język angielski s 37
11:45 - 12:30 Informatyka s 26
12:45 - 13:30 Muzyka s 40
Wtorek
8:00 – 8:45 historia s 40
8:55 – 9:40 Matematyka s 43
9:50 – 10:35 technika s 40
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30  wych. fizyczne sala gim.
12:45 - 13:30  wdż  s. 41
     
Środa
8:00 – 8:45 Religia s 40
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 wych. fizyczne s gimn.
10:45 – 11:30 historia s 40
11:45 - 12:30 język angielski s 37
12:45 - 13:30 Matematyka s 43
13:40 - 14:25    
Czwartek
8:00 – 8:45 religia s 40
8:55 – 9:40 język angielski s 37
9:50 – 10:35 zaj. z wych. s 37
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 geografia s 40
12:45 - 13:30 gddd s
Piątek
8:00 – 8:45 język polski s 35
8:55 – 9:40 Matematyka s 43
9:50 – 10:35 język niemiecki s 41
10:45 – 11:30 plastyka s 40
11:45 - 12:25  wych. fizyczne s gimn
12:45 - 13:30 biologia s. 41
21.02.11 Klasa 6 - od 14 luty 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Biologia  s 41
8:55 – 9:40 język angielski  s 37
9:50 – 10:35 Matematyka s 43
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 wych. fizyczne s gimn
12:45 - 13:30 plastyka s 40
13:40 - 14:25    
Wtorek
8:00 – 8:45 Religia s 41
8:55 – 9:40 Historia s 40
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 wych. fizyczne s gimn
11:45 - 12:30 język niemiecki s 41
12:45 - 13:30 technika  s40
13:40 - 14:25    
Środa
8:00 – 8:45 język niemiecki s 41
8:55 – 9:40 wych. fizyczne s gimn
9:50 – 10:35 język angielski s 37
10:45 – 11:30 Matematyka s 43
11:45 - 12:30 język polski s 35
12:45 - 13:30    
     
Czwartek
8:00 – 8:45 Matematyka s 43  
8:55 – 9:40 religia s 41  
9:50 – 10:35 język polski s 35  
10:45 – 11:30 zaj. wych. s 37  
11:45 - 12:30 wych. fizyczne s gimn  
12:45 - 13:30   informatyka  s 26  
13:40 - 14:25      
Piątek
8:00 – 8:45 muzyka s 40
8:55 – 9:40 geografia s 40
9:50 – 10:35 język angielski s 37
10:45 – 11:30 Matematyka s 43
11:45 - 12:30 historia s 40
13:40 - 14:25 język polski s 35
14:30 - 15:15 wdż s 41
21.02.11 Klasa 7 - od 1 września 2021
Poniedziałek
8:00 – 8:45 geografia  s 40
8:55 – 9:40 biologia  s 41
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 Matematyka s 43
11:45 - 12:30 język angielski s 37
12:45 - 13:30 chemia s 41
13:40 - 14:25 wdż s 41.
  wych. fizyczne s. g
  wych. fizyczne s. g
Wtorek
8:00 – 8:45 Matematyka s 43
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 Religia s 40
10:45 – 11:30 Historia s 40
11:45 - 12:30 Biologia s 41
12:45 - 13:30 Informatyka gr. 1/wych. fizyczne gr.2  s 26
13:40 - 14:25 wych. fizyczne s g
  wych. fizyczne s g
Środa
8:00 – 8:45 Muzyka s 40
8:55 – 9:40 język niemiecki s 41
9:50 – 10:35 Geografia s 40
10:45 – 11:30 Fizyka s 41
11:45 - 12:30 Matematyka s 43
12:45 - 13:30 język polski s 35
13:40 - 14:25 Informatyka gr. 2/ wych. fizyczne s 26
  wych. fizyczne s g
Czwartek
8:00 – 8:45 język polski s 35  
8:55 – 9:40 fizyka s 41  
9:50 – 10:35 Religia s 40  
10:45 – 11:30 Historia s 40  
11:45 - 12:30 język angielski s 37  
12:45 - 13:30 wych. fizyczne s g  
13:40 - 14:25 wych. fizyczne sala gim.  
Piątek
8:00 – 8:45 Matematyka s 43
8:55 – 9:40 język niemiecki s 41
9:50 – 10:35 zaj. z wychowwcą s 41
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 chemia s 41
12:45 - 13:30 język angielski s 37
13:40 - 14:25 plastyka s. 40
  wych. fizyczne s g
21.02.11 Klasa 8 - od 1 września 2021
Poniedziałek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne  s g
8:55 – 9:40 WOS  s 40
9:50 – 10:35 język angielski s 37
10:45 – 11:30 Edukacja dla bezpieczeństwa s 41
11:45 - 12:30  chemia s 41
12:45 - 13:30 język niemiecki s 26
13:40 - 14:25 informatyka gr. 1 s 26
  wdż s 41
Wtorek
8:00 – 8:45 język polski s 35
8:55 – 9:40 Religia s 41
9:50 – 10:35 język angielski s 37
10:45 – 11:30 Chemia s 41
11:45 - 12:30  Matematyka s 43
12:45 - 13:30 geografia  s 40
13:40 - 14:25 wych. fizyczne sala gim.
14:30 - 15:15    
Środa
8:00 – 8:45 Fizyka s 41
8:55 – 9:40 Matematyka s 43
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 historia s 40
12:45 - 13:30  język niemiecki s 41
13:40 - 14:25 wych.fizyczne sala gim.
  gddd s
Czwartek
8:00 – 8:45 Religia s 41  
8:55 – 9:40 język polski s 35  
9:50 – 10:35 Matematyka s 43  
10:45 – 11:30 zaj. z wych. s 26  
11:45 - 12:30 Biologia s 41  
12:45 - 13:30 Historia s 40  
13:40 - 14:25  informatyka gr. 2  s 26  
Piątek
8:00 – 8:45 język angielski s 37
8:55 – 9:40 Fizyka s 41
9:50 – 10:35 Matematyka s 43
10:45 – 11:30  WOS s 40
11:45 - 12:30 język polski s 35
12:45 - 13:30 wych. fizyczne sala gim.
13:40 - 14:25 gddd s
Grupa przedszkolna 3-4 latki
Program
PROGRAM REALIZOWANY W grupie najmłodszej realizujemy program wychowania przedszkolnego " Planeta dzieci" A1
JĘZYK OBCY Nauczamy języka angielskiego od najmłodszych lat. Robimy to poprzez zabawę. Dziecko obsłuchuje się z językiem obcym, reaguje na polecenia w obcym języku podczas zabaw. Dzieci słuchają piosenek, opowiadań, oglądają bajki w języku angielskim. Występuje ciągła próba zachęcania dzieci do wymawiania słów w języku angielskim, przyporządkowując ich znaczenie do elementów zabawy. A2
ORGANIZACJA PRACY GRUPY Praca grupy odbywa się według ustalonego i zatwierdzonego rozkładu dnia. Zawsze zaczynamy zabawami muzyczno - rytmicznymi, ćwiczeniami fizycznymi na rozruch dnia. Po śniadaniu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem nauczania. Zajęcia te obejmuje również nauka języka angielskiego. Przed obiadem planujemy zabawy w sali, ogrodzie lub spacer. Po obiedzie jest przewidziana relaksacja za pomocą słuchania bajek, słuchania muzyki, leżakowania na dywanie A3
WYŻYWIENIE Dzieci otrzymują dwa posiłki dziennie: O godzinie 9:00 - śniadanie oraz o godz. 12:00 dwudaniowy obiad. Posiłki należy wykupić na dany dzień za pomocą aplikacji e-stołówka pod adresem internetowym https://splisiecice.loca.pl. Deklaracje oraz odwołanie deklaracji posiłków w razie nieobecności dziecka w przedszkolu należy do rodziców. Aktualny koszt dziennego wyżywienia (zestawu przedszkolaka) wynosi 4 zł. Przedszkole do 5 godzin pobytu jest bezpłatne, każda następna rozpoczęta godzina to opłata w wysokości 1 zł. Opłaca się dodatkowy pobyt również za pomocą w/w aplikacji. A4

Szanowni Rodzice! Cieszymy się bardzo, że zaufaliście nam i powierzyliście swoje dzieci naszej opiece. Pragniemy przypomnieć, że w miesiącu marcu 2021r. odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty będą do pobrania wkrótce.

Prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerami telefonów:
+48 533 305 423 lub 77 485 71 10

Wszystkie informacje na temat pracy grupy udziela p. Beata Graboń.

21.02.11 Grupa przedszkolna 4-5 latki
Program
PROGRAM REALIZOWANY W grupie średniej realizujemy program wychowania przedszkolnego " Planeta dzieci" A1
JĘZYK OBCY Prowadzimy nauczanie języka obcego na podstawie programu dwujęzyczne przedszkole. Robimy to poprzez interaktywną zabawę. Dziecko obcuje z językiem obcym, reaguje na polecenia w obcym języku podczas zabaw, udziela prostych odpowiedzi rozpoznaje otaczający świat kojarząc nazwy w dwóch językach. Dzieci słuchają piosenek, uczą się ich, słuchają opowiadań, oglądają bajki w języku angielskim. Występuje ciągła próba zachęcania dzieci do wymawiania słów w języku angielskim, przyporządkowując ich znaczenie do elementów zabawy. A2
ORGANIZACJA PRACY GRUPY Praca grupy odbywa się według ustalonego i zatwierdzonego rozkładu dnia. Zawsze zaczynamy zabawami muzyczno - rytmicznymi, ćwiczeniami fizycznymi na rozruch dnia. Po śniadaniu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z w/w programem nauczania. Zajęcia te obejmuje również nauka języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjno - wzmacniającą. Przed obiadem planujemy zabawy w sali, ogrodzie lub spacer. Po obiedzie jest przewidziana relaksacja za pomocą słuchania bajek, słuchania muzyki, leżakowania na dywanie oraz zabawy twórcze indywidualne. prowadzi się równie indywidualne zajęcia wyrównujące osiągnięcia edukacyjne. A3
WYŻYWIENIE Dzieci otrzymują dwa posiłki dziennie: O godzinie 9:00 - śniadanie oraz o godz. 12:00 dwudaniowy obiad. Posiłki należy wykupić na dany dzień za pomocą aplikacji e-stołówka pod adresem internetowym https://splisiecice.loca.pl. Deklaracje oraz odwołanie deklaracji posiłków w razie nieobecności dziecka w przedszkolu należy do rodziców. Aktualny koszt dziennego wyżywienia (zestawu przedszkolaka) wynosi 4 zł. Przedszkole do 5 godzin pobytu jest bezpłatne, każda następna rozpoczęta godzina to opłata w wysokości 1 zł. Opłaca się dodatkowy pobyt również za pomocą w/w aplikacji. A4

Szanowni Rodzice! Cieszymy się bardzo, że zaufaliście nam i powierzyliście swoje dzieci naszej opiece. Pragniemy przypomnieć, że w miesiącu marcu 2021r. odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty są do pobrania w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

Prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerami telefonów:
+48 533 305 423 lub 77 485 71 10

Wszystkie informacje na temat pracy grupy udziela p. Agnieszka Walków.

Instrukcja logowania do dzienniczka

Instrukcja

Nauczyciele

Nauczyciele przedszkola

Grupa 3-4 latki
Nauczyciel specjalista wychowania przedszkolnego. Posiada dodatkowe kwalifikacje logopedyczne. Innowator "bajkoteriapia w procesie wychowania przedszkolnego"
Agnieszka Walków
Grupa 4-5 latki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Specjalista z logopedii. Posiada kwalifikacje do nauczania muzyki i plastyki. W szkole prowadzi terapię logopedyczną w klasach I-III oraz zajęcia z muzyki w klasach IV-VII
Klasa 0
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego.Innowator "praca metodą Batii Strauss". Przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.
Aleksandra Kapij
język angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi zajęcia we wszystkich grupach przedszkolnych oraz w klasach młodszych szkoły. Wychowawca świetlicy.
 

Grupa 2 - nauczyciele przedmiotu

Izabella Łata
Wychowawca klasy 2
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjnej
Urszula Wojciechowska
wychowawca klasy 3
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej.
Dorota Walczak
wychowawca klasy 1
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.
Gabriela Surma
język polski
Specjalista języka polskiego. Uczy obecnie w klasach IV-VI. Jest wychowawcą kl. V
Marta Klimek
Język angielski, Fizyka
Wychowawca klasy VI. Uczy języka angielskiego w klasach IV-VIII oraz fizyki w klasach VI-VIII
Małgorzata Górka
biologia, chemia, przyroda
Wychowawca klasy VII. Prowadzi zajęcia w klasach starszych z przyrody, biologii, chemii oraz zajęcia wychowania do życia w społeczeństwie.
Tomasz Styczeń
wychowawca klasy VIII
Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz techniki. Specjalista - pedagog.
Krystyna Humeniuk
nauczyciel j. polskiego
Nauczyciel języka polskiego. Posiada kwalifikacje z historii i sztuki. Prowadzi zajęcia polonistyczne w klasach VII-VIII
Barbara Styczeń
Historia, geografia, WOS
Nauczyciel uczący historię, geografię w klasach IV - VIII oraz zajęcia wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII
Andrzej Ustrzycki
matematyka
Nauczyciel uczący obecnie matematyki w klasach od IV - VIII
Piotr Kowalczyk
wychowawca klasy IV
Nauczyciel specjalista - trener wychowania fizycznego. Posiada kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej.
Marian Stokłosa
religia
Ksiądz, nauczyciel religii od przedszkola do klasy V.
Adam Kryczka
religia
Ksiądz, nauczyciel religii w klasach VI - VIII
Barbara Chudy
plastyka
Nauczyciel prowadzący zajęcia z plastyki oraz gimnastyki korekcyjnej od przedszkola do klas I - III. Prowadzi również bibliotekę.
Monika Podstawka
języki obce
Nauczyciel języka angielskiego oraz języka niemieckiego uczący w klasach III - VII
Pedagog szkolny
Nauczyciel pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pedagog szkolny. Prowadzi również zajęcia doradztwa zawodowego
Psycholog szkolny
Specjalista pomocy psychologicznej, prowadzi zajęcia terapii psychologicznej.
Dorota Skoumal - Naróg
Terapia pedagogiczna, kształcenie specjalne
Nauczyciel specjalista wspomagający pracę nauczycieli, logopeda, specjalista pracy z dziećmi trudnymi.